top of page

TRONDHEIM AKUTTMEDISINSKE STUDENTFORENING

Trondheim akuttmedisinske studentforening (TrAMS) ble stiftet mai 2009 med det formål å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å bedre den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger. For å oppnå dette arrangerer vi flere forskjellige kurs og foredragskvelder. I tillegg ønsker vi å spre førstehjelpskunnskap ellers i samfunnet.

TrAMS sin drift er i grove trekk delt i to bolker; intern og ekstern. Interndelens hovedoppgave er å holde forelesninger, kurs og workshops for medisinstudenter og leger. Hvert år arrangerer TrAMS fire akuttmedisinske kurs. To kurs er på nivå 1 og innebærer kursing i basal og livreddende akuttmedisin med fokus på mye praktisk trening. De to andre kursene er på nivå II og innebærer mer avansert behandling og tiltak både prehospitalt og intrahospitalt. Praktiske ferdigheter og øving også her et stort fokus. Vi holder også kurs i innsetting av venflon, suturering og AHLR. Til foredragene henter vi inn forelesere med kompetanse innen ulike akuttmedisinske problemstillinger, som for eksempel rus/overdose eller akutt syke barn.

Eksterndelens jobber med å utdanne kursledere/instruktører som er godkjente av Nors Resuscitasjonsråd (NRR), som kan dra rundt å holde førstehjelpskurs for skoleklasser, linjeforeninger og andre.

På denne måten kan man i TrAMS lære mye førstehjelp og akuttmedisin, både ved å være deltager og senere også instruktør på våre kurs. Det forventes at medisinstudenter kan hjelpe andre i nød – i TrAMS får du trening på nettopp dette.

For mer info se www.trams.no    

bottom of page