top of page

MEDISINERFORENINGEN PLACEBO

Medisinerforeningen Placebo er linjeforeningen for medisinstudiet i Trondheim (Placebo: lat. 1.person entall futurum av placere=behage). Som linjeforeningen for medisinstudiet og også navnet tilsier er MF Placebos overordnede mål; å jobbe for medisinstudentene i Trondheim sitt beste (se vedtektene). Men medisinstudenter er en stor, svært heterogen gruppe mennesker, og derfor er denne oppgaven kompleks. Gjennom årene har også "medisinstudentenes beste" gitt rom for mye tolkning og mange styrer har gjort alt de kan for å hjelpe sine medstudenter. 

 

Styret i MF Placebo velges under den årlige generalforsamlingen og består av medisinstudenter som ønsker å bidra positivt til studiet gjennom frivillig arbeid. Medlemmene av MF Placebo, er alle medisinstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. I dag går foreningens arbeid for det meste ut på å være en miljøskapende faktor på medisinstudiet. Dette gjøres ved å arrangere sosiale arrangementer (som fadderuke, idrettsturneringer, utflukter og fester o.l.). Arrangementer i regi av MF Placebo er alltid åpne for alle medisinstudenter.

 

I tillegg til å skape og vedlikeholde et enestående miljø på studiet, er vi også opptatt av å integrere medisinstudentene i det øvrige studentlivet i Trondheim. Derfor har vi tett kontakt og jevnlig samarbeid med andre linjer og linjeforeninger i Trondheim. MF Placebo er den største foreningen på medisin, men vi har også mange samarbeidspartnere i andre studentforeninger innad på medisin.  

 

MF Placebo er linjeforeningen for legestudiet i Trondheim, stiftet i 1976 under navnet "Medisinerforeningen i Trondheim". Et manuskript fra den tiden ble for noen år siden funnet nedstøvet i en kasse merket "gammel drit", og er det eneste kjente dokument som tar for seg de opprinnelige lovene. I statuttene står det å lese: "Foreningens formål er: - å være en miljøskapende faktor for medisinske studenter i Trondheim - å ta opp til debatt medisinske og paramedisinske emner, og samle til diskusjon om medisinens og medisinernes plass i samfunnet. - å samle medisinske studenter, leger og annet helsepersonell til aktiv innsats for å bedre befolkningens helseservice, f.eks ved opplysnings- og pressgruppeaktivitet".

 

Placebo pr. idag konsenterer seg i hovedsak om å være en miljøskapende faktor, ved å arrangere bl.a Fadderukene, Dåp, Låvefæst, førjulskos, Back-To-School-fest, Åretur, Helsefest, Trippelcup, Påskeblot, grilling i mai og deltagelse i 17.-tog, for å nevne noe av det som skjer i løpet av et år. I tillegg har foreningen en internavis, Nocebo, som sprer rykter, sladder og repotasjer fra fester som arrangeres, samt tar opp viktige temaer for miljøet. Placebo vokser i omfang hvert år, og har et håp om å feste seg som en evig assosiasjon om en lykkelig studietid, for den kommende lege fra NTNU hver gang han/hun leser ordet i en medisinsk artikkel i fremtiden. Lenge leve Placebo!

bottom of page