top of page

MAILINGLISTER

Opplever du at e-postene havner i søppelpost? Klikk her

Ofte er det behov for å sende ut fellesmail til hele kull eller til alle kullene, derfor har MF Placebo opprettet egne mailinglister for å gjøre hverdagen din litt enklere. Her er "mailinglister for dummies", en kort oversikt over det hele fungerer. Skal du melde deg på en mailingliste, eller tilfeldigvis har falt ut, så kan du gjøre følgende:

 

1. Lag en ny mail fra e-postadressen du vil ha på mailinglisten

2. Skriv inn mottakeradressen: sympa@placebo.org.ntnu.no

3. I emnefeltet skriver du følgende: subscribe navnpåliste fornavn etternavn

Her må du fylle inn f.eks. "19" for "navnpåliste" hvis du vil være med på mailinglisten til kull 19, "20" for "navnpåliste" hvis du vil være med på mailinglisten til kull 20 osv. Du må også fylle inn fornavn og etternavn.

4. Hold selve e-posten tom. Altså ingen tekst utover i det du skriver i emnefeltet.

 

De mest brukte mailinglistene er mailinglistene som går ut til kullene:

18@placebo.org.ntnu.no
19@placebo.org.ntnu.no

20@placebo.org.ntnu.no

21@placebo.org.ntnu.no

22@placebo.org.ntnu.no

23@placebo.org.ntnu.no

I tillegg eksisterer det lister for alle forskerlinjekullene xx@signifikant.org.ntnu.no (til kull xx).

 

Andre lister du kan få bruk for:

 

Placebostyret: placebo@placebo.org.ntnu.no

Foreninger på medisin: foreningsledere@placebo.org.ntnu.no

 

For at mail skal fortsette å være seriøst medium, ber vi alle om at de har en viss terskel før de sender ut mail på mailinglistene. Man blir lett oversvømt av mail, og dermed havner etterhvert stort sett alt i søppelkurven uten at det blir lest. Hovedregelen er derfor at mailinglistene kun skal brukes for å distribuere informasjon fra fakultetet og foreningene på medisin, eller andre viktige eksterne aktører. 

Hvis du har noen spørsmål, klikk her for å kontakte IT-sjefen.

IN ENGLISH

If you need to sign up for a mailing list, or if you by accident have dropped out, you can do the following: 

1. Create a new email from the email address you want to add on the mailing list

2. Enter the recipient address: sympa@placebo.org.ntnu.no

3. In the subject field, type the following: subscribe nameoflist first name last name

Here you have to fill in for example "19" for "name of list" if you want to be on the mailing list for the class of 19, "20" for "name of list" if you want to be on the mailing list for the class of 20, etc. You must also fill in first name and last name.

4. Keep the rest of the e-mail blank. In other words, no text beyond what you write in the subject field.

 

The most used list are the ones to the different classes:
18@placebo.org.ntnu.no

19@placebo.org.ntnu.no

20@placebo.org.ntnu.no

21@placebo.org.ntnu.no

22@placebo.org.ntnu.no

23@placebo.org.ntnu.no

In addition there are lists for all of the research classes signifikant-xx@list.stud.ntnu.no (to class xx).

 

Other lists you might need:

Placebo board: placebo@placebo.org.ntnu.no

 

For the mailing lists to remain a serious medium, we encourage everyone to only send e-mails with a certain degree of seriousness.

If you have any questions, click here to contact us.

bottom of page