top of page

BOKSKAP

MF Placebo er ikke lenger ansvarlig for utdeling av bokskap. Vi henviser til mail fra studiekonsulent Ingrid Dawn Prescott (sendt 1. juli 2020):

«Fra og med høsten 2020 overtar fakultetet administreringa av bokskapene på campus Øya. Tildeling vil skje etter «førstemann til mølla-prinsippet» og man kan beholde et bokskap et helt studieår. Hver vår vil studentene bli varslet om at de må tømme skapene før sommeren, da klipping skjer i løpet av sommeren.

 

Akkurat i år med Koronasituasjonen, blir det litt spesielle frister.

Studentene må tømme bokskapene innen 1. september og klipping vil skje 10. september.»

bottom of page