BOKSKAP

MF Placebo er ikke lenger ansvarlig for utdeling av bokskap. Vi henviser til mail fra studiekonsulent Ingrid Dawn Prescott (sendt 1. juli 2020):

«Fra og med høsten 2020 overtar fakultetet administreringa av bokskapene på campus Øya. Tildeling vil skje etter «førstemann til mølla-prinsippet» og man kan beholde et bokskap et helt studieår. Hver vår vil studentene bli varslet om at de må tømme skapene før sommeren, da klipping skjer i løpet av sommeren.

 

Akkurat i år med Koronasituasjonen, blir det litt spesielle frister.

Studentene må tømme bokskapene innen 1. september og klipping vil skje 10. september.»

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Medisinerforeningen Placebo

Medisinsk-teknisk forskningssenter, NTNU

Olav Kyrres gate 9

7030 Trondheim

E-post: placebo@list.stud.ntnu.no

www.mfplacebo.no

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com