top of page

STUDENTMILJØET I TRONDHEIM

Velkommen til det fantastiske studentlivet i Trondheim - verdens beste studieby! MF Placebo er linjeforeningen til medisinstudentene på NTNU. Alle linjer har sin egen linjeforening eller deler med andre. Linjeforeningene har ansvar for å skape et godt studiemiljø innad på sin studieretning - altså har vi i oppgave å sørge for å gi et sosialt tilbud til medisinstudentene ved NTNU.

I tillegg til linjeforeningene er det flere foreninger som sørger for at studentmiljøet i Trondheim er så fantastisk som det er. Dette er organisasjoner som alle studenter ved NTNU kan delta hos. Dette gjelder alt fra idrettslag til Studentersamfundet til frivillighetsarbeid. Under finner du en oversikt over slike organisasjoner.

SiT

"SiT skal bidra til at studentene trives i Trondheim og at flere ønsker å komme hit. I samarbeid med studentene skal vi utvikle attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid." For mer info: SiT  

NTNUi

"Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening (NTNUI) er studentidrettsforeningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med mer enn 12.000 medlemmer og 50 ulike aktiviteter er NTNUI Norges største og mest allsidige idrettsforening. NTNUIs ideologi er å stimulere NTNUs studenter til å være med på idrettslige og sosiale aktiviteter. Ved å aktivt satse på breddeidrett er NTNUI en forening åpen for alle studenter ved NTNU, uansett aktivitetsnivå. Her vil man få en særs god mulighet til å finne sin idrett. Fri deg fra dine begrensninger og realiser deg selv - en bedre mulighet til å bli med i en så folkelig idrettsforening som NTNUI vil du ikke få senere i livet." For mer info: NTNUI  
 

Samfundet

"Studentersamfundet i Trondhjem er en organisasjon for studenter i Trondheim, og eies og drives av sine rundt 10000 medlemmer. Formålsparagrafen vår sier at ”Studentersamfundet skal være det naturlige samlingsstedet for studenter i Trondhjem”. Vårt røde runde huser konserter, ulike kulturarrangementer, utallige barer, kafé og restauranter. Mest sagnomsust er Samfundsmøtene, viet til debatt om politikk og aktuelle spørsmål, eller til underholdning og moro. Samfundet har også tre av Trondheims beste konsertscener I tillegg arrangeres Norges største kulturfestivalen UKA og verdens største internasjonale tematiske studentfestival ISFiT under Studentersamfundets paraply annethvert år. Studentmediene i Trondheim Under Dusken, Student-TV og Studentradion drives også delvis i samfundsbygningen, og er en viktig del av Samfundets identitet." For mer info: Studentersamfundet  
 

UKA

"UKA er Norges største kulturfestival. UKA-13 solgte 90.000 billetter til 200 forskjellige konserter, forestillinger, kurs, konkurranser og mye mer. UKA er gjøglerglede. I løpet av drøye tre uker snus studenttilværelsen i Trondheim på hodet. Studentersamfundet vil bli et samlingssted med liv og røre til langt utpå natt – hver eneste dag. UKA er konserter. Tidligere har store navn som Jay-Z, David Guetta og Muse stått på scenen. Tidligere har det blant andre vørt Macklemore og Calvin Harris som har fylt teltet i Dødens Dal. UKA er teater. I tillegg til den ærverdige UKErevyen, tilbyr også UKA flere andre teaterformer. Dette gir UKA en bredde som gjør den ekstra spesiell blant festivaler. UKA er historie. Helt siden oppstarten av UKErevyen i 1917 har UKA blitt arrangert annethvert år, med unntak av krigsårene. UKA-19 blir den 50. UKA i rekken, og under festivalen vil det hvile et historisk sus over Samfundet. UKA er en inntektskilde. Det er ikke bare en tre uker lang fest, UKA genererer midler som er nødvendig for den daglige driften av Samfundet. UKA-13 endte med et overskudd på 8,7 millioner kroner. UKA er eksponent for studentfrivilligheten i Trondheim. Forrige gang var det rundt 1600 personer som jobber for UKA. Helt frivillig. UKA er gode opplevelser, nye erfaringer og vennskap som varer livet ut." For mer info: UKA  
 

ISFiT

"ISFiT står for ”Internasjonal Studentfestival i Trondheim”, og er verdens største internasjonale studentfestival med tematisk fokus.

Verden blir stadig mindre, og utfordringer krever samarbeid på tvers av landegrenser for å løses. ISFiT (Internasjonal studentfestival i Trondheim) arrangeres annethvert år, med et tema av internasjonal sosial og politisk karakter. Her møtes 450 studenter fra hele verden til 11 dager med idéutveksling, diskusjon, debattmøter, kulturelle opplevelser og nettverksbygging. Dagens studenter er morgendagens ledere, og samles gjennom ISFiT før de har begynt å gå i dress, bære stresskoffert og bestemt seg for hvilke meninger og interesser de representerer. Slik kan vi nå vår visjon, som er å skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden." For mer info: ISFiT

bottom of page