top of page

SEMESTER IA/IB

Det første året på medisin består av semester IA på høsten og IB på våren. Til sommeren har man én eksamen for begge semestere. De to semestrene inneholder litt ulike emner, så det er ikke nødvendig å stresse med å skaffe bøker til semester IB i august hvis du ikke vet helt sikkert hvilke du vil ha. 

IA

Fra NTNU sine nettsider: "Semester IA skal gi studentene en basiskunnskap i basalfagene cellebiologi, biokjemi, genetikk, histologi og embryologi , samt gi en innføring i medisinske grunnbegreper. Semesteret vil gi en første innføring i medisinsk etikk, med gjennomgang av noen grunnleggende begreper, teorier og modeller."

Det første semesteret på medisin skal du ha exphil og perspektivemne utenom medisinspesifikk undervisning. I hovedsak er det biokjemi og cellebiologi som er fokuset for dette semesteret. Grunnleggende kunnskap om prosessene i cellene våre er viktig for å forstå hvordan kroppen fungerer i sin helhet. 

IB

Fra NTNU sine sider: "I semester IB, "Bevegelse, sirkulasjon og fordøyelse" skal studentene lære om bevegelsesapparatet og det perifere nervesystem, kretsløp- og åndedrettsorganene, blodet og fordøyelsesorganene. De respektive organsystemer studeres med hensyn på struktur og funksjon og på ulike nivå av organisering, - fra molekyl til celle og vev, organ og organisme. Dessuten diskuteres utvalgte atferds- og miljøedisinske tema med relevans for terminens hovedområder, som f.eks. mekanismer ved belastningslidelser og den helsemessige betydningen av røyking. "

I semester IB er det stort sett anatomi og fysiologi som dominerer timeplanen. I løpet av semesteret jobber du deg gjennom (nesten) hele kroppen. Noen frykter den beryktede anatomipuggingen mens andre gleder seg. Selv om det er mye å lære, så er det ingen grunn til å være bekymret: forelesninger, gruppearbeid og hjelp fra flinke patologer og studenter på kullet over gjør semester IB til et semester å glede seg til!

bottom of page