top of page
Styrebilder_Placebo-2024-162.jpg

PLACEBOSTYRET
2024

Alle foto: Fartein B. Ringset

STYREMEDLEMMENE

Styrebilder_Placebo-2024-542.jpg

Idrettssjef

Tuva Viken

21 år, fra Førde

Kull 23

Idrettssjefen har ansvaret for arrangementer knyttet til fysisk fostring i linjeforeningen. Herunder kan det nevnes fotballturneringer og idrettscup. Idrettssjefen har også hovedansvaret for Åreturen.

Styrebilder_Placebo-2024-759.jpg

Økonomisjef

Marthe Thoresen

25 år, fra Larvik

Kull 23

Økonomisjefen har ansvaret for pengestrømmen i MF Placebo. Økonomisjefen setter opp budsjett og fører regnskap, ordner billettsalgene til MF Placebos festligheter og sørger for at foreningen til enhver tid har en sunn økonomi.

Styrebilder_Placebo-2024-809.jpg

Faddersjef

Erik Lachmann Wold Bøe

21 år, fra Bærum

Kull 23

Faddersjefen har hovedansvaret for å arrangere fadderukene. For at de nye studentene skal få en best mulig start på studiet, legges det stor vekt på gjennomføringen av fadderukene. Faddersjefen sørger for å danne en fadderkomité, som vil hjelpe til med arrangeringen.

Styrebilder_Placebo-2024-44.jpg

Leder

Mateusz Gozdan

24 år, fra Sandvika

Kull 22

Lederen er styrets øverste leder, og har det formelle ansvaret for at MF Placebos hjul ruller og går. I tillegg til å sørge for at undersåttene gjør jobben sin skikkelig, har lederen ansvar for møteinnkallinger og er ordstyrer på møtene.

Styrebilder_Placebo-2024-352.jpg

Nestleder

Helene Listou

21 år, fra Trondheim

Kull 22

Nestlederen hjelper lederen med sine oppgaver, og har ansvaret for blant annet innkjøp og påmeldinger. Nestlederen stepper inn dersom lederen av en eller annen grunn ikke kan utføre sine oppgaver.

Styrebilder_Placebo-2024-384.jpg

Sekretær

Thomas Gagnant

26 år, fra Oslo

Kull 23

Sekretæren har ansvaret for å føre referat fra styremøtene. Skal også sørge for den sosiale trivselen innad i styret, og hjelpe til dersom de andre styremedlemmene trenger hjelp til sine oppgaver.

Styrebilder_Placebo-2024-582.jpg

Festsjef

Maren Skrede

24 år, fra Oslo

Kull 23

Festsjefen har hovedansvaret for arrangering av alle festene til MF Placebo. Herunder kan det nevnes Låvefæst, Juleblot, Påskeblot osv. Har også ansvar for å opprettholde kontakt med utestedene MF Placebo har avtale med.

Styrebilder_Placebo-2024-785.jpg

Blæstesjef

Alma Hovda Holter

21 år, fra Stavanger

Kull 23

 

Blæstesjefen har ansvaret for instagramkontoen, informere om og promotere for MF Placebos arrangementer. Dette innebærer laging av plakater, teaserfilmer og sending av mail til massene. 

Styrebilder_Placebo-2024-700.jpg

IT-sjef

Emilie Holm Moseid
23 år, fra Oslo

Kull 23

IT-sjefen har hovedansvaret for driften av websiden og facebooksiden til linjeforeningen. I tillegg har IT-sjefen ansvaret for de flerfoldige mailinglistene til MF Placebo.

Styrebilder_Placebo-2024-418.jpg

Komitésjef

Jens  Evang Ingebrigsten

20 år, fra Nøtterøy

Kull 23

Komitésjefen har ansvar for å koordinere arbeidet mellom de mange komitéene på medisinstudiet. I tillegg er komitésjef leder for sosialkomiteen (SOSKOM) til

MF Placebo, som lager små og store arrangementer, åpent for alle medisinstudenter.

bottom of page