PLACEBOSTYRET 2022

Riktig klemmebilde 2 (5482_3200).jpg

STYREMEDLEMMENE

Riktig portrettbilde (5702_3200px).jpg

Leder

Julie Sofie Fagerberg

23 år, fra Oslo

Kull 20

Lederen er styrets øverste leder, og har det formelle ansvaret for at MF Placebos hjul ruller og går. I tillegg til å sørge for at undersåttene gjør jobben sin skikkelig, har lederen ansvar for møteinnkallinger og er ordstyrer på møtene.

qRSJMw7o.jpg

Nestleder

Aurora Lillevik Nordheim

22 år, fra Stavanger

Kull 21

Nestlederen hjelper lederen med sine oppgaver, og har ansvaret for blant annet innkjøp og påmeldinger. Nestlederen stepper inn dersom lederen av en eller annen grunn ikke kan utføre sine oppgaver.

mf_placebo-5558_3200px-2.jpg

Sekretær

Magnus Haugmoen Handegard

23 år, fra Arendal

Kull 20

Sekretæren har ansvaret for å føre referat fra styremøtene. Skal også sørge for den sosiale trivselen innad i styret, og hjelpe til dersom de andre styremedlemmene trenger hjelp til sine oppgaver.

mf_placebo-5568_3200px-2.jpg

Idrettssjef

Keira Fredriksen

25 år, fra Fredrikstad

Kull 20

Idrettssjefen har ansvaret for arrangementer knyttet til fysisk fostring i linjeforeningen. Herunder kan det nevnes fotballturneringer og idrettscup. Idrettssjefen har også hovedansvaret for Åreturen.

mf_placebo-5654_3200px-2.jpg

Økonomisjef

Jørgen Hognestad

22 år, fra Larvik

Kull 21

Økonomisjefen har ansvaret for pengestrømmen i MF Placebo. Økonomisjefen setter opp budsjett og fører regnskap, ordner billettsalgene til MF Placebos festligheter og sørger for at foreningen til enhver tid har en sunn økonomi.

mf_placebo-5510_3200px.jpg

Faddersjef

Nora Buer Haddeland

24 år, fra Arendal

Kull 21

Faddersjefen har hovedansvaret for å arrangere fadderukene. For at de nye studentene skal få en best mulig start på studiet, legges det stor vekt på gjennomføringen av fadderukene. Faddersjefen sørger for å danne en fadderkomité, som vil hjelpe til med arrangeringen.

mf_placebo-5693_3200px.jpg

Festsjef

Ronald Dadzie

24 år, fra Bergen

Kull 21

Festsjefen har hovedansvaret for arrangering av alle festene til MF Placebo. Herunder kan det nevnes Låvefæst, Juleblot, Påskeblot osv. Har også ansvar for å opprettholde kontakt med utestedene MF Placebo har avtale med.

mf_placebo-5546_3200px.jpg

Blæstesjef

Elin Marie Nikodim Amlie

23 år, fra Porsgrunn

Kull 21

 

Blæstesjefen har ansvaret for å informere om og promotere for MF Placebos arrangementer. Dette innebærer laging av plakater, teaserfilmer og sending av mail til massene. 

mf_placebo-5583_3200px-2.jpg

IT-sjef

Thea Kjølle Slette
23 år, fra Hamar

Kull 21

IT-sjefen har hovedansvaret for driften av websiden, facebooksiden og instagramkontoen til linjeforeningen. I tillegg har IT-sjefen ansvaret for de flerfoldige mailinglistene til MF Placebo.