top of page

ÆRESMEDLEMMER

Hvert år, på Bal Medicorum, deler MF Placebo ut æresmedlemskap som symboliseres med en gulldalje til medisinstudenter på 5. og 6. trinn som har vist ekstra engasjement i studentmiljøet på medisin i løpet av studietiden. Denne tradisjonen ble startet til Bal Medicorum 2014. Under finner du en liste over æresmedlemmene med nominasjonene deres.

ÆRESMEDLEMMER 2024

Anders Hagen Jarmund

Leses opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles dem som har gjort en ekstra innsats for sine medstudenter, og det har så absolutt denne karen. Han er en mann med dybde, klokskap og et utall talenter. Gjennom sine år på medisin har han bidratt både som fagansvarlig i forskerlinjestudentenes linjeforening Signifikant og i styret i Sutura. Han er kongen av gode appeller til eksamenskommisjonen, og hever kvaliteten på NTNU. Medstudenter beskriver han som snill, omtenksom, uendelig tålmodig og morsom med evne til å tale både skjemt og alvor i samme setning. Han møter alle med et smil, og sier aldri nei. 

 

Det er likevel én grunn som trekker denne mannen særlig frem som et æresmedlem. Han er den personen som mest sannsynlig har reddet flest studenter fra eksammensstryk, med hans selvutviklede database Ununderstandable. Denne databasen har han selv også holdt oppdatert gjennom studiet, ikke bare for eget, men også for andres kull, til stor hjelp og glede for alle.

 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles derfor Anders H. Jarmund.

Ranveig Jøsendal

Leses opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Gjennom sine år på medisinstudiet har denne jenta vist stort engasjement. På kullet har hun vært en viktig bidragsyter for god stemning og inkludering. Hun er ikke redd for å si ifra om ting, og hever stemmen der ingen andre tørr. Hun har både sittet som KTV og vært i flere referansegrupper. Denne høsten har hun tatt initiativ og ledet artikkelgjennomgang før eksamen med hele kullet.

Hun har vært med på å arrangere samtlige julebord og eksamensfester for kullet. I Studentkoret Bilyd har hun vært en bidragsyter hvor hun har sittet i styret, vært i flere komiteer, samt bidratt på alt man kan bidra på. I sine tidlige dager på medisin var hun aktiv i PVC og bidro som sportsansvarlig i styret. I senere tid har hun blitt TRAMS instruktør.

Denne jenta gir utrolig mye til fellesskapet både på innad på kullet men også på tvers av kull. Dette gjør hun ved å alltid sette sine medstudenter før seg selv, finne nye løsninger når alt ser mørkt ut, og alltid si ifra der det trengs.

Derfor tildeles Ranveig Jøsendal æresmedlemskap i MF Placebo.

Ørjan Kobbeltvedt

Leses opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Denne karen har gjennom hele studiet vært opptatt av å ha et fint og inkluderende sosialt miljø på medisin. Mannen ble tidlig med i MSO og TrAMS og har sittet i styret i begge foreningene. Han gjorde seg bemerket med sitt sosiale og faglige engasjement, og var med på å utvikle og drive foreningene fremover. I TrAMS var han med på å utvikle ett nytt verv – relasjonsansvarlig. 

Det blir ofte sagt at denne mannen gjerne gjør det lille ekstra, og han er ikke fremmed for å ta på seg ekstra arbeid. Han har vært svært engasjert i UL-undervisning og holdt mange gipsekurs. Han er raus og imøtekommende og slår gjerne av en prat med alle og enhver, uavhengig av kull og vennekrets.

Som en av grunnleggerne av Medisinske Vinterleker har han nok en gang bidratt til sosialt samhold på tvers av kull. Her er alle invitert, uavhengig av vennekrets eller kull. 

Med sitt langvarige engasjement for det sosiale og sitt driv for foreningslivet på medisinstudiet tildeles Ørjan Kobbeltvedt æresmedlemskap i MF Placebo.

Eirik Unneland

Leses opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Denne karen pangstartet sitt engasjement for studentfrivilligheten på Øya som festsjef i MF Placebo. Dette er derimot en person som ikke klarer å holde seg unna verv, og han har hatt hele 7 år i TrAMS-styret. Dette inkluderer blant annet som eksternsjef, leder og fagansvarlig. I TrAMS har han vært utslagsgivende for prosessen med å få TrAMS II på timeplanen for tredjeklasse. Han var også medstifter i Norsk akuttmedisinsk studentforum, NAMS, som er et nasjonalt samarbeid mellom medisinstudenter med felles interesse for akuttmedisin. Han har bidratt bredt til studentfrivilligheten gjennom hele studiet, også som studieprogram-tillitsvalgt (SPV). Der la han grunnlaget for studentmentorordningen i samarbeid med LOS-tjenesten, samt å sette psykisk helse for medisinstudenter fast på timeplanen. Det er dog ikke den lange listen med verv som gjør at han fortjener æresmedlemskap. Det største bidraget er hans innsats for studentfrivilligheten og arbeidet mot et bedre studentmiljø i løpet av sine år på medisinstudiet.

 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Eirik Unneland!

Ahmed Al Haidari

Leses opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Fra tidlig stund har han engasjert seg i studentmiljøet på medisin. Allerede på sitt 2. studieår begynte han med frivillig forelesning for å hjelpe medstudenter. Siden den tid har han vært deltakende i utformingen av det nye oppsettet av anatomiundervisningen på studiet. Han har også over flere år vært veileder på F-lab, hvor han har brukt sine kunnskaper og formidlingsevne til å skape et trygt rom for studentene å utvikle seg faglig i.  Han har og vært en synlig figur på studiet ellers, både som KTV for kull 18 og nestleder i Driv. Han er en person som har gitt av seg selv fra første stund ved å bidra til munter stemning og samhold hos eget kull, men også for de yngre kullene.  For mange har hans innsats sørget for en vesentlig mykere landing i møtet med de første studieårene. 

Hans innsats for å øke sine medstudenters faglige utvikling, og bidra til et inkluderende miljø på studiet gjør han til et verdig æresmedlem i MF Placebo. 

 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Ahmed Al Haidari!

Brage Stokke Lilleaas

Leses opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Denne mannens engasjement begynte allerede som byggsjef i badekarpadlingen før han ble valgt inn som idrettssjef i MF Placebo. Som idrettssjef viste han seg som et stødig og hardtarbeidende styremedlem, med kjærlighet for fysisk aktivitet og medisinstudenter. Men han ønsket mer, og gleden var derfor stor i 2020 da han ble valgt til leder av MF Placebo.

 

Han var leder av MF Placebo i en tid preget av pandemi og lockdown. Han jobbet da opp mot fakultetet for å hele tiden sikre medisinstudentene best mulig betingelser. Som leder hadde han mange planer og visjoner som ikke ble noe av grunnet pandemi. 

Etter sin tid som leder i MF Placebo startet han Studentforeningsleder-forumet. Dette fordi han hadde sett behovet for en arena hvor foreningene på medisin kunne diskutere saker, samarbeide og utveksle erfaringer i større grad enn tidligere.

 

Han har også vært en viktig fagressurs for TrAMS. Gjennom erfaring fra ambulansen, gode pedagogiske evner og ydmykhet for faget har han bidratt på utallige kurs innen instruktørutdanning.

Han har gjennom hele studieløpet vært en raus, trygg og god medstudent. Han er raus i møte med alle medstudenter og byr frempå med et lunt smil og stor favn.

 

På bakgrunn av dette tildeles Brage Stokke Lilleaas æresmedlemskap i MF Placebo.   

ÆRESMEDLEMMER 2023

Hedda Johannesen

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Dette er en jente som har gitt av sin tid til andre studenter gjennom hele hennes studietid. Gjennom sitt arbeid som del av referansegruppa og KTV har hun ledet kullet sitt i hardt vær gjennom koronatiden. Med sene kvelder på lesesal og møter med fakultetet har hun tatt opp kampen for å bedre uketjenester og forelesninger. Alt for kullets beste og best mulig undervisning. Hun var tidlig aktiv på medisin: hun ble en viktig del av MTG og MTG-styret, først som turansvarlig ett år, deretter som leder påfølgende år. Manglet noen turutstyr, lånte hun ut til kjente og ukjente. Videre viet hun mange timer til TrAMS som instruktør og som eksternsjef i styret. Hun startet opp PVC sammen med en gjeng fra kull 17 og ringte Trondheim rundt for å leie baner. I 2022 fikk hun også i gang Fjellmedisinkurset til TrAMS. På kull 17 har denne jenta utmerket seg som en essensiell årsak til kullets samhold. Hun er med i komitéen som arrangerer julebordet på kullets låve, og hennes leilighet har huset mange kullvors hvor alle alltid er velkomne. Hennes gjennomgående evne til å inkludere medstudenter i hverdagslige aktiviteter og på fest, er intet annet enn beundringsverdig. 

 

Derfor tildeles Hedda Johannesen æresmedlemskap i MF Placebo!

Vigdis Pedersen

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Denne jenta er et ja-menneske uten like, og har engasjert seg i både stort og smått. Med sine mange lister med håndskrift som selv ikke den beste kodeknekkeren kan tyde, har hun stålkontroll på hva som trengs å gjøres – hun er dermed en fryd å samarbeide med. Begeistringen for studentfrivilligheten ble lansert da en litt brisen pike stilte som leder for Placebo etter kun ett semester i Trondheim. På tross av at hele styret bestod av uerfarne førsteklassinger, styrte hun skuten stødig i havn. Etter dette ballet det bare på seg med ulike verv. Hun har vært mangeårig redaksjonsmedlem i Nocebo, komitémedlem i Bal Medicorum 2020, hyttetursjef for MSO i 2020, og var med i ressursgruppen til MSO i 2022. Videre var hun frivillig under Isfit-festivalen 2021, komitémedlem i Jubileumskomiteen til MF Placebo 45 år, og er i ballkomitéen for Bal Medicorum 2023. Hun er i tillegg en som alltid stiller opp om det er behov for ekstra hender, både på arrangementer innad på kullet, men også som Placeboalumni. Med øyne for detaljer, gjør hun aldri en jobb halvveis. Denne flotte jenta er sprudlende, utadvendt og blid, og sprer godt humør og latter hvor enn hun er. Det er liten, om ingen, tvil om at denne jentas engasjement og bidrag i aller høyeste grad fortjener å bli anerkjent i form av et æresmedlemskap.

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Vigdis Pedersen!

Sverre Sørgjerd

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Denne karen var først beskjeden i møte med studentfrivilligheten på Øya, og hadde ikke gjort så mye ut av seg før han plutselig stilte som sekretær i MF Placebo. Foreningslivet må ha vokst raskt på ham, for året etter ledet han foreningen med kreativitet og lidenskap. Han har vært flink til å holde tradisjoner ved like og er samtidig ikke redd for å lage nye. Som han selv sier: «tradisjoner er til for å endres». Han har en karakteristisk syrlig humor som har preget både sidene i Nocebo og produksjonen av Medisinerrevyen i 2018 og 2022. Utover sitt sosiale bidrag til studiet har han også bidratt faglig gjennom sitt arbeid i CAME, en jobb som har udødeliggjort ham i form av instruksjonsvideoer som vil leve videre for all tid. Siden har engasjementet hans strukket seg utover Øyas grenser, og han har også sittet som arrangementansvarlig i Samfundetstyret 2020/2021.

 

Dette er rett og slett en fyr man kan regne med. Han er aldri vond å be, og har gjennom studiet stilt opp på både stort og smått. En av hans mest brukte fraser er «dét er lættis!», noe som kort oppsummerer hans generelle holdning til ting. For selv om han kan skryte på seg mye, er det å være høytidelig kanskje ikke hans sterkeste side. Det viktigste for han er at alle har det gøy og ler ​– gjerne på hans egen bekostning. Han sprer alltid glede, og inkluderer alle i sine påfunn. Han fortjener all hyllest han kan få. 

 

Det er dermed en stor ære å kunne tildele Sverre Sørgjerd æresmedlemskap i MF Placebo. 

Mathias Lundahl

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Helt fra første stund har han engasjert seg i studentmiljøet på medisin. Han er godt kjent blant alle kull, og særdeles populær. Ikke bare skyldes dette hans sjarm og utstråling, men også gjennom flere verv i store deler av studieløpet. 

Først gjennom badekarpadlingen og senere som IT/PR-ansvarlig i MSO-styret. Da han i tredjeklasse ble valgt som Blæstesjef i Placebo gikk han inn i historiebøkene som kanskje den eneste fjerdeklassingen til å sitte i Placebostyret noen gang. Han har også vært MSO sin hyttetursjef, arrangert Bal Medicorum og vært toastmaster på immtatrikuleringsballet iført et meget sexy, grønt flyvertinneantrekk. I sine eldre dager har han vært med på omtrent alt av arrangementer på medisin, og han stiller alltid opp hvis noen trenger hjelp. 

Med humor, engasjement og en ulik evne til å bringe studenter fra ulike kull sammen, har Mathias Lundahl vært en stor bidragsyter til studentmiljøet her på medisin, og er med det et naturlig æresmedlem i MF Placebo.

 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Mathias Lundahl!

Ive Berge Stemsrud

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Hvem er den lyshåra jenta som alltid er fylt med godt humør og stadig smiler? Har du vært så heldig å treffe på henne? Denne medisinstudenten renner over av initiativ og elsker å arrangere. Med en kronisk positiv innstilling er hun ofte den mest oppfinnsomme og løsningsorienterte personen i rommet. Det er ikke alltid løsningene er like gode, men denne jenta er definitivt ikke redd for å tenke utenfor boksen. Tidlig i studiet tok hun på seg verv både i Placebostyret, Bilyd og Badekarpadlingen. For gjengen i Bilyd har hun vært en viktig skikkelse fra dag én med sitt store engasjement rundt organisering av korhelger i Ås, blåtur til Vilnius og samlingspunkter under korona. Hun har gitt tilbake til sine medstudenter både som baksidekontakt i Bilyd, og gjennom Studentrådet. Hun har også arrangert Bal Medicorum og hatt flere verv i Nocebo enn vi kan telle. Hun har dessuten vært frivillig i UKA og under Medisinerrevyen 2022. På kullet sitt har denne jenta fra dag én vært en viktig bidragsyter for det gode sosiale miljøet. Fellesvors i Åre og før låvefest, plaskedag på Pirbadet, kullbok og julelotteri er bare noen av tingene hun har dratt i gang. Hun lærer oss alle at det viktigste er ikke hva vi gjør, men at vi får mulighet til å være sammen.

En så inkluderende, snill og god jente som dette skal man lete lenge etter. Hennes store engasjement gjør henne til et selvskrevent æresmedlem i MF Placebo.

 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Ive Berge Stemsrud!

Eline Glenna Ruud

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Om man slår opp «studentfrivillighet» i ordboken vil man raskt se at hun er selve definisjonen på dette, spesielt da man finner et bilde av henne der. Gjennom seks år på studiet kan man prøve seg i mangt og utmerke seg på ulikt vis, men det er få som prøver seg på, og utmerker seg i, like mye som denne jenta. 
På MH-fakultetet har hun gjort seg kjent for de fleste, enten ved å leke seg med pengene til Placebo, drive omsorg i kosegruppa til revyen eller være med i to jubileumskomitéer. 

Hun har så mye engasjement at Øya blir for lite. Som frivillig på Samfundet, UKA og ISFiT har større deler av studentstanden i Trondheim fått oppleve arbeidskapasiteten til denne jenta. Det skal også nevnes at hun er en del av Organisasjonskollegiet og Bal Medicorum sin komité for 2023.

Frivilligheten hennes kjenner ingen landegrenser, kanskje mest synlig da hun barberte hodet for MedHum-aksjonen.

Det er ikke bare på grunn av en lang CV i frivillighet at denne damen burde få æresmedlemskap i Placebo. Engasjementet strekker seg utover å ta på seg oppgaver og organisere hendelser for studenter. Medstudenter beskriver henne som en raus og varm person, og som en stolt forkjemper for gamle studenttradisjoner. Studiehverdagen ville vært fattigere uten henne. 

 

Det er en ære å kunne gratulere Eline Glenna Ruud med Æresmedlemskap i MF Placebo.

ÆRESMEDLEMMER 2022

Elfrid Sandvik

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Denne ildsjelen har blitt omtalt som selve ryggraden i studentfrivilligheten på medisin. Hun var rask til å kaste seg uti det, og både smisket og padlet seieren i land under badekarpadlingen i 2017. Siden har hun lagt bak seg en lengre karriere i Placebo-styret. Først styrte hun økonomien med jernhånd, senere som nestleder og imøtekommende alumni. Hun har representert Placebo på utallige immball, og har sørget for at medisinstudentenes rykte på Gløshaugen som festlegender fortsatt står. Hennes lidenskap for linjeforeningen er sterk, og hun har ledet jubileumskomiteen for Placebos 45 års jubileum i flere omganger, og dette gjennom en tid hvor det å lage fest og moro har vært alt annet enn enkelt. Hun er imidlertid ikke bare om tøys og fjas, men har også dratt sin del av lasset i studentpolitikken som fakultetstillitsvalgt i Studentrådet MH. Gjennom alle sine år i Trondheim har hun også vært dedikert til seksualopplysningen, og ble nylig valgt inn i MSO-styret for 2022. Men det er ikke den lange listen med verv som gjør at hun fortjener æresmedlemskapet. Det er hennes evne til å engasjere og inkludere, som gjør at hun er verdig heder. 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Elfrid Sandvik. 

Sigurd Gude

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Med sin enorme kapasitet, arbeidsvilje og sjenerøsitet har Sigurd vært en stor bidragsyter for sine medstudenter. Dette er en fyr som ikke klarer å holde seg unna verv, og som år etter år har vært med på å gjøre studenttilværelsen på medisin bedre. Sigurds imponerende CV innehar blant annet aktivt engasjement for medisinerrevyen 2016 og 2018, undervisning for MSO og deltakelse i fadderkomiteen 2017. Han har arrangert flere fester for kullet sitt, er initiativrik og alltid i front på planlegging og organisering. Med sitt positive humør og en imponerende evne til å huske navnet til de han møter på sin vei, gir Sigurd alle en følelse av å bli inkludert. 

Han bidro stort til Bal Medicorum i 2019, og er nå del av ballkomiteen for MF Placebo sitt 45-års jubileum. Med sine seks år i Nocebo, to av dem som redaktør, har hans kritiske og gravende journalistikk vært en avgjørende kilde til medisinstudenters ryktebørs og pauseromdebatter i lang tid. Sigurd har en unik evne til å ta fatt på arbeidsoppgaver andre skyr unna, og man kan alltid stole på at han stiller opp når det trengs uavhengig av rollens størrelse eller karakter. 

Han fortjener en skikkelig klapp på skulderen for alt han har bidratt med i sine år på medisinstudiet, og Sigurd Gude tildeles derfor æresmedlemsskap i MF Placebo. 

Andrea Gravdal Rummø

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Denne personen har sansen for struktur og fine linjer og gjør ingenting halvveis. Vedkommende har gjennom hele studietiden vært aktiv i ulike foreninger, og har en lang liste med vel gjennomførte verv og prosjekter bak seg, blant dem IT-sjef i MF Placebo og MSO, aktiv underviser og i ressursgruppa i MSO, verv i SR og UKA. 

Hun fant tidlig ut at hjemmesiden til Placebo ikke holdt standarden og meldte seg tvert til IT-sjef i foreningen. Kort tid etter hadde Placebo en splitter ny hjemmeside de endelig kunne være stolte av, med et stilrent preg av hennes upåklagelige smak og som den dag i dag fremdeles lever opp til forventet standard og vel så det. Også MSO sin hjemmeside hadde forbedringspotensiale og året etter hadde hun jaggu klart å bli IT-sjef der også. Jenta ser ikke utfordringer, bare muligheter og er alltid på jakt etter neste prosjekt. Hun har en unik arbeidskapasitet som fåtallet mestrer og virker sjelden å være lei. Til tross for at hun alltid har minst et prosjekt gående er hun aldri for opptatt til å gjøre fine ting for å hjelpe medstudentene sine med et smil om munnen og uten å nøle. Vi synes i alle fall ikke at det er noen tvil om at Andrea Gravdal Rummø har gjort seg fortjent til et æresmedlemsskap i MF Placebo. 

Guro Tharaldsen

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Tross Guros noe distré natur har hun virkelig klart å utrette store ting og sette sine spor på Øya. Hun har fra første stund vist stort engasjement og gikk rett inn i MSO-styret allerede første høsten på studiet med en selvsagt overtagelse av leder-vervet påfølgende år, samt rollen som aktiv underviser gjennom hele studiet og medlem i ressursgruppen. Som den omtenksomme og driftige dama hun er tok hun på seg ansvaret for fadderbarnas immball på strak arm og arrangerte senere det som ryktes å ha vært "det beste Bal Medicorum på mange år" i 2019. Hun har også hatt en stor og aktiv rolle i alle arrangementer for kullet gjennom alle sine år på studiet, fra halloween-fest til julebord og sommeravslutning. 

Guro har gjennom hele studietiden beriket sine medstudenters hverdag med både gøyale arrangementer, faglig påfyll og gode stunder. Vi kan derfor med stor glede og takknemlighet overrekke æresmedlemsskap i MF Placebo til Guro Tharaldsen. 

Erlend Flinstad Harbo

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Helt siden han begynte på medisinstudiet på NTNU har denne karen utmerket seg i studentmiljøet. Han viste tidlig interesse for å være med på alt sosialt som kunne stappes inn i timeplanen og det tok ikke lange tiden før han var engasjert i en rekke verv. Allerede førsteåret var styremedlem i TrAMS, idrettssjef i MF Placebo, samt en nøkkelspiller i Placebo FC. Hans bidrag til studentmiljøet stopper riktignok ikke her. Skuespiller i MedHumrevyen 2016 - "Emigrapolis" og UKErevyen 2017 "Ta-De-Du!", samt bidrag til samtlige teatervisninger i Studentssamfundets interne teater, er blant disse. Hans bidrag til studentmiljøet går altså langt utover Øyas grenser. Det å levere så mye humor og glede til studentmiljøet i Trondheim er noe svært få kan få til og det krever et helt spesielt talent. Selv med alt dette under beltet, har nok hans viktigste verv på Øya vært i Foetus Ex Ore. Han satt først et år i styret som musikkansvarlig, før han gikk videre og tok på seg ledervervet midt i Pandemitiden. Hans bidrag til koret under denne perioden er muligens grunnen til at koret fremdeles består i den form som det gjør i dag. Utover vervene hans i Foetus, har han også være en klippe i koret, både musikalsk og sosialt. Hans verv-CV er nok blant de mest imponerende på medisinstudiet, men hans bidrag går langt utover det i foreninger. Dette er ikke mannen som stikker seg ut med den mest høylytte stemmen til hverdags, selv om han er lett å få øye på når det trengs. Med godt humør humør og mye omsorg har han tatt vare på de rundt seg i mange år, samt tatt vare på yngre studenter og gitt dem den tryggheten og inkluderingen som trengs for å trives på medisinstudiet. 

Både for hans ekstraordinære innsats for studentmiljøet på medisin- og i Trondheim, men ikke minst på grunn av måten han har brukt seg selv og tatt vare på de rundt seg, tildeles Erlend Flinstad Harbo æresmedlemsskap i MF Placebo. 

Karolina Teresa Maulen Grodås

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Karolina har siden første stund vært en aktiv bidragsyter til studentmiljøet på medisin og så seg tidlig ut et verv i linjeforeningen. Hun var så gira på å begynne å arrangere at innen hennes første generalforsamling hadde hun allerede arrangert både halloween-fest og julebord for kullet. Deretter trådde hun inn i Placebostyret og ledet våre unge og håpefulle nye medstudenter gjennom fadderukene med full kontroll. Men dette skulle vise seg å bare være starten på et brennende engasjement for studentfrivilligheten. Karolina elsker å arrangere eventer for sine medstudenter og har bidratt til at Bal Medicorum har blitt en suksess to år på rad! I tillegg har hun bidratt som sekretær i MSO-styret og hatt ansvar som redaktør av Nocebo i to år. Og for å toppe det hele, har hun på tampen av studiet meldt seg til kullbok-komitéen for å gi kullet hennes en verdig avslutning. Det ryktes til og med at hun her har skrevet opp arrangering som hoppy, noe en smekkfull merittliste synes å bekrefte.

 

Karolina sprer av sin glede og sitt overskudd til alle rundt seg, og det kan ikke betviles at hun har lagt ned en solid innsats for å gjøre studietiden bedre for resten av oss. Vi kan derfor med stor glede og takknemlighet overrekke æresmedlemsskap i MF Placebo til Karolina Teresa Mailen Grodås. 

ÆRESMEDLEMMER 2021

Andreas Gaustad

IMG_3189.jpeg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Helt siden han startet høsten 2014 har Andreas vært en engasjert og herlig medstudent for alle på medisinstudiet i Trondheim. Andreas har preget studiehverdagen til sine medstudenter gjennom verv og engasjement i foreninger på Øya, med blant annet 3 år i styret i Foetus ex Ore, hvorav to har vært som Primarius, som faddersjef i MF Placebo og som skuespiller i Medhum & Medisinerrevyen i 2016. Han er med andre ord et kjent fjes i studentmiljøet på medisin hvor de fleste kjenner ham som en blid og veldig artig Sunnmøring med et godt hjerte. Resten av Trondheim var derfor heldige da han ble med i forfatterkollegiet i UKE-revyen i 2017 og så som skuespiller i samme revy. Han spilte dessuten en meget solid rolle i Grease-oppsetningen i regi av SiT. For å toppe dette var Andreas også med som instruktør i UKE-revyen 2019. For en fyr. Andreas fortjener all ros og annerkjennelse han kan få. Alt denne mannen har tatt i har nemlig blitt til gull.

 

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles derfor Andreas Gaustad.

Nina Sesseng Bratsberg

IMG_3165.HEIC

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Nina er en fest av et menneske og sprer glede og god stemning til enhver. Fremfor alt er Nina definitivt den første man tenker på hvis man skal arrangere en fest eller et arrangement og trenger noen som vet å løfte stemninga og bidra til at alle har det bra. Med verv som festsjef i MF Placebo, og arrangementansvarlig og hyttetursjef i MSO har hun bidratt på det organisatoriske. Hun har i tillegg vært en flittig skribent med flere artikler i Nocebo. Men det er ikke bare på fest Nina skinner; hun er varm og en god venn som kan lyse opp tunge dager på lesesalen med sitt gode humør og optimisme. Man trenger rett og slett ei dame som Nina i livet sitt.

Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles derfor Nina Sesseng Bratsberg.

Sindre Hoff Petersen

IMG_3177.jpg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Placebos æresmedlemskap går til dem som har gjort en ekstra stor innsats for sine medstudenter, og det har denne personen gjort til gagns. Han bedyrer at ikke ønsker ansvar, men han har likevel hatt styreverv i både Placebo, Signifikant, MSO og Foetus. I de to sistnevnte foreningene har han vært et aktivt medlem i en årrekke. Denne personen er selvfølgelig Sindre Petersen. Du skal lete lenge etter en like allsidig kar: han forsker, lager fest for medisinstudenter, styrer studentforeningsøkonomi med jernhånd, tar vare på seg selv, lærer barn om sex og synger som en gud. Den aller største prestasjonen er likevel at han har båret en fortapt kollokviegruppe på sine skuldre i siste halvdel av studiet.

 

For sin innsats i studentfrivilligheten tildeles Sindre Hoff Petersen MF Placebos Æresmedlemskap.

Øystein Ohr

IMG_3185.HEIC

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Tung innsats over tid gir resultater. Øystein Ohr er trolig den nåværende medisinstudenten med lengst fartstid fra studentpolitikken, og har lagt ned en enorm innsats over tid. Etter den spede start da han ble rekruttert til Norsk medisinstudentforening i første studieår ble han nærmest tvunget av sine medtillitsvalgte til å bli lokallagsleder, og etter dette har han gått gradene i Nmf. Det toppet seg i 2019 da han ble leder for foreningen og talsperson for alle norske medisinstudenter. Dette innebærer at han tok et år permisjon fra studiet og flyttet til Oslo for å arbeide for medisinstudenters rettigheter på fulltid. På veien har han representert medisinstudentene på lokalt, regionalt og nasjonalt plan i Legeforeningen, og utenlands gjennom deltagelse i den internasjonale medisinstudentføderasjonen. Øystein er ikke bare et verdig æresmedlem på grunn av sine tidligere titler. Han har vært involvert i en rekke seire som vil gagne medisinstudentene over lang tid; særlig bør gjennomslaget for flere LIS1-stillinger trekkes frem. I tillegg har han vært sentral i å skape et unikt læringsmiljø for fremtidige generasjoner av Nmf-tillitsvalgte fra NTNU. Dette vil medisinstudentene ved NTNU merke ringvirkningene av over lang tid.

 

Han fortjener utvilsomt å æres, og derfor tildeles æresmedlemsskap i Placebo til Øystein Ohr.

Daniel Amundsen Damvall

IMG_1358.HEIC

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Fra første stund på Øya har Daniel har vært en stor bidragsyter både til studentfrivilligeten på Øya og i Trondheim. Han startet sin karriere med styreverv i MF Placebo 2016 der han som faddersjef satte sammen og gjennomførte et par knakenes gode fadderuker. Hans engasjement for linjeforeningen slukket ikke ved endt styreår i 2017. Han har vært en trofast og ivrig alumni som har stilt opp med en hjelpende hånd på en rekke placeboarrangementer. Og ikke nok med det! Han sitter for tiden som nestleder i jubileumskomiteen for MF Placebo 45. Damvall er en mann med mange kvaliteter, og vi vil gjerne trekke frem hans kreative bidrag til studentmiljøet. Han er en aktiv sanger i Foeutus Ex Ore, og også der har han sittet som styremedlem. I tillegg har han tatt del i gjennomføringen og utformingen av flere revyer: som skuespiller i Emigrapolis 2016 og som regissør for Ekkokammer 2018. Daniel er fyr som ikke klarer å la være å engasjere seg. Det settes stor pris på. Han er dyktig, allsidig og dedikert - når han skal gjøre noe så gjør han det skikkelig.

 

Det er få medisinstudenter som har brukt like mange timer på frivillig arbeid som Daniel, derfor tildeles Daniel Damvall æresmedlemskap i MF Placebo.

Idunn Snorresdatter Wahler

IMG_3170.HEIC

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Å engasjere seg ser ut til å komme naturlig for enkelte medisinstudenter. Driftighet og gjennomføringsevne, kombinert med et solid musikalsk talent, har gjort denne dama til en sentral person i studentfrivilligheten på medisin, både på og utenfor scenen. Idunn har bidratt til det gode studentmiljøet her på Øya. Idunn er alltid blid og hjelpsom og fortjener all honnør for sin innsats i studentmiljøet. I 2017 var hun med i styret i MF Placebo som økonomisjef. Hun har vært med i revybandet for medisinrevyene Emigrapolis og Ekkokammer (sistnevnte også som kapellmester), og har stilt opp på mang en studentfest i blåserekka til medisinbandet Flu Fighters. Hun er ikke fremmed for å lage fest på andre måter heller: I 2018 var hun med og arrangerte Bal Medicorum, og nå er hun en del av jubileumskomiteen for MF Placebo 45 år. Men det er nok som engasjert Laemme av MS Orch hun virkelig har satt spor på Øya. Det har blitt hele 5 år i Pstyrelsen for Medicinsk Selskabs Orchester, hvor hun har bekledd vervene Phinanceschef, Hr. Cunstnerich og Hr. Phormanden og vært et ansikt utad for Orchesteret.

 

Vi mener derfor Idunn Snorresdatter Wæhler har gjort seg fortjent til æresmedlemskap i MF Placebo.

ÆRESMEDLEMMER 2020

Julie Mork Aune

IMG_5462.JPG

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Noen medisinstudenter står på mer enn andre for sine kolleger.

 

Det er lett å ta for gitt at det bare ordner seg med lesesalplasser, eksamensappell og studentrettigheter, men det ligger som regel en stor innsats bak alle disse godene.

 

I dag er det på sin plass at vi takker en av de som har stått på for fellesskapet de siste seks årene. Hun har vært arbeidslivsansvarlig i NMF, studieprogramtillitsvalgt i Studentrådet, PR- og webansvarlig i MSO og kulltillitsvalgt for kull 14 to ganger. Vi snakker selvsagt om Julie Mork Aune.

 

Hun har lagt ned en enorm innsats i flere verv, og har vært sentral i arbeidet som reddet 6. klasse fra den mørke avgrunnen: å miste faste lesesalplasser. Snart får alle i kull 14 sin andre kullbok fra studietida, og Julie har selvsagt vært initiativtaker og redaktør begge ganger.

 

Dine medstudenter vil takke deg for all innsatsen, og det gjør også MF Placebo.

Erlend Frøland

IMG_5455.JPG

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

«JEG ER LEDER. HAR VI FRIE LUFVEIER? ER DET ET C-PROBLEM? DU RINGER AMK!»

Erlend Frøland har gjennom sin tid på medisinstudiet engasjert seg i en rekke verv og vært en betydelig bidragsyter for medisinstudenter på NTNU. Sitt første år var han FTR1, nå kalt FTV, samtidig som han engasjerte seg i TrAMS, der han gjennom snart 7 år har arbeidet iherdig med videreutvikling og økt aktivitet. Særlig trekkes frem akuttmedisinkurset for IA, et 3-dagers kurs som har vært fast innslag på timeplanen de siste 4 årene. Dette kurset er myntet på et tidligere rent TrAMS-kurs og Erlend stod i bresjen for å innføre dette i timeplanen. For tiden jobber han med å implementere et akuttmedisinkurs for stadium II. Han har også fungert som ambassadør for medisinstudiet på NTNU gjennom å reise rundt på utdanningsmesser, holdt innlegg og stått på stand for elever på vgs. Erlend har utvist ekstrem dedikasjon i sitt arbeid og har gjennom snart 7 år på øya hatt direkte innvirkning på hverdagen til samtlige medisinstudenter. Dette frivillige engasjementet for å bedre ruste fremtidige leger utdannet ved NTNU tilhører sjeldenheten.

Nora Stuve

IMG_5476.JPG

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap: 

Denne driftige dama begynte sin karriere som engasjert allerede høsten i førsteklasse, og la inn både sjel og bensin som ivrig sjåfør på jakt etter badekar under badekarpadlingen 2015 - året medisin satte rekord i antall stjålne badekar. Etter dette lå hun ikke på latsiden, men tok like gjerne på seg å være revysjef for det som den gang var MedHum-revyen 2016 like etter. Med sitt brennende engasjement styrte hun revyskuta i havn med stødig hånd. Det tok ikke lang tid før det rykket i frivillighetsfoten på ny, og hun ble valgt inn som nestleder i Placebostyret 2017. Etter nok et år med stappfull kalender i Placebostyret gikk det ikke mer enn et halvår før hun gikk til nok et stort verv da hun ble valgt som Fakultetstillitvalgt ved MH-fakultetet for 2019. Nora Stuve kan sies å ha bidratt til studentmassen på medisin fra alle mulig vinkler: alt fra revy til studentpolitikk. Det må også sies at det oser kvalitet av alt denne dama gjør, for når hun bestemmer seg for å gjøre noe så gjøres det aldri halvveis. Mye av jobben og de utrolig mange timene med arbeid har foregått i kulissene, men med tre virkelig store medisinverv under beltet og en utømmelig motivasjon for å ta ansvar og fikse ting for oss medisinstudenter gjennom alle sine snart fem år på studiet kvalifiserer det utvilsomt for et æresmedlemskap i MF Placebo!

Julie Tveita Lea

IMG_5489.JPG

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Studentlivet på øya kryr av ivrige og entusiastiske sjeler, men få kan måle seg med denne dama.

 

Ikke nok med at hun tar alle utfordringer på strak arm, hun får også jobben gjort uten tanke på selv å få heder eller ære.Hun drives nemlig av sin egen (til tider overdrevne) ansvarsfølelse og tvers igjennom gode hjerte. Det ser man også så tydelig i måten hun møter sine studiekamerater og alle andre rundt seg. Hun er opptatt av at alle skal føle seg sett og hørt, noe vi alle har nytt godt av med to år i placebostyret, som IT-sjef og videre leder.

 

Hun var også et aktivt medlem av ballkomiteen for Bal Medicorum i 2018. Og som om hun ikke har fylt opp timeplanen sin allerede er hun også en ivrig fotballsparker og leder for Placebo FC jenter. Hun har toppet det hele med å ta 1 ½ år som FTV i SR, sånn for sikkerhets skyld. Men til tross for denne CV-en er det ikke bare hennes mange verv som gjør henne til en så verdig kandidat. Det er minst like mye hennes gode og varme personlighet og stå på vilje som gjør at hun lykkes med alt hun bestemmer seg for å begi seg ut på.

 

Man kan med trygghet si at livet på øya ikke ville vært det samme uten henne.

Elin Stranden

IMG_5458.JPG

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Dette er dama som alle på yngre kull vet hvem er, selv om de kanskje ikke vet helt hvem hun er, eller hvordan hun ser ut. Hun har et sprudlende humør som alle rundt setter umåtelig stor
pris på, og et varmt smil som lyser opp selv den gråeste dag. Hun har skrevet gode bidrag til
Nocebo, men hun har nok engasjert seg mest i MS Orch! Hun har også hatt gjesteopptredener sammen med kjære medisinband, noe som har løftet stemningen det ekstra hakket på mange fester. Navnet “Tuba Elin” er derfor vel fortjent og godt beskrivende. På de yngre kullene kjenner vi henne likevel som kompendie-Elin. Som kompendieguru har hun bygget seg opp en imponerende fanskare som blant annet har kommet med følgende utsagn: “Æ går ut fra dæ mer enn Videm”, “Elin bør bli årets foreleser”, og “Vi bør starte en ny tidsregning - før og etter Elin”. I Nocebo står det dessuten at Elins
kompendier har bidratt til langt lavere strykprosent hos de lavere kullene. For dette tildeles Elin Stranden æresmedlemskap I MF Placebo.

ÆRESMEDLEMMER 2019

Hilde Østnor

IMG_1213.jpg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Med sitt gode humør, sin herlige dialekt og gode klemmer er det mange på medisin som ser på Hilde som sin andre mor. Hildes engasjement, glød og arbeidsvilje har vi sett gjennom hennes verv som idrettssjef i MF Placebo, verv og nøkkelspiller i Placebo FC jenter, musiker i MS Orch, konsulent og ekspert på ball-arrangering og anerkjent journalist i Nocebo for å nevne noe. Det endte opp med at hun toppet det hele med å ta på seg ledervervet i MF Placebo, og gjennomførte med stil! Som om ikke alt dette var nok skinte Hilde som en stjerne under Medisinerrevyen 2018, der hun viste frem skuespillerteft som få så komme. Hun er en person du kan spørre om alt som kryper og går på Øya, for er det noen som har stålkontroll og full oversikt så er det Hilde! Engasjementet og stå-på viljen hennes smitter over på alle rundt henne og er med på få oss andre til å også ville ta i et tak. Men fremfor alt må det også komme frem at dette et fantastisk menneske tvers igjennom, som det er umulig å ikke bli glad i. Hun sprer godt humør og er en glede å ha som medstudent.
Hun fortjener all hyllest hun kan få, og derfor tildeles æresmedlemskap i Placebo til Hilde Østnor!

Hallvard Pedersen

IMG_1198.jpg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Den nominerte er en kjent og kjær figur for mang en medisinstudent, både i og utenfor eget kull. Å si at han holder seg i kulissene, ville vært en stor underdrivelse. Han er en gledesspreder og et arbeidsjern som ville fått Truls til å fremstå som en surpomp, og hellstrøm som en unnasluntrer. Foruten et energinivå som ville gjort en atomreaktor til skamme, sier han aldri nei til å underholde med en tale eller dra i gang en trall i lystig lag, noen ganger i overkant lystige lag. Allerede under badekarpadlinga, var han en pådriver, mestertyv og ikke en så aller verst danser. Han klarer å inkludere alle og setter sine egne behov til side for sine venner, og er ikke annet enn fabelaktig. Gjennom flere år i gangene på st. Olavs har han deltatt i både MSO og TrAMS, men det største fotavtrykket er uten tvil sett i MF Placebo og Foetus ex Ore. Med sin rolle som faddersjef og senere leder i Placebo, og circumvinctor Amoris i Foetus, han han bidratt til å utrydde meslinger og redusere fattigdom og sult.
Vi snakker selvsagt om Hallvard Berge Pedersen!

Marte Stine Einstad

IMG_1147.jpg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Dette er en person som jobber hardt med det hun er med på, men ofte i kulissene. Det er få som vet hvor mye hun faktisk har bidratt med til miljøet på medisin. Hun har hatt styreverv i et bredt utvalg av organisasjoner. Blant disse er MSO-styret, NMF-styret, Signifikant-styret, SR og flere år i styret til MS Orch, de siste to årene som Phormand. Dette er store verv som krever mye arbeid, og hun har gjort mer enn det som kreves. I tillegg til styrevervene var hun også med i jubileumskomiteen til Placebos 40års jubileum og var med i ballkomiteen i 2017. Hun er engasjert i alt hun har vært med på hele veien. Sist, men ikke minst, må vi få med at hun lagde strikkemønsteret til placebogenseren som har blitt som en skolegenser for alle medisinstudentene i Trondheim. Den dukker opp på stadig flere og det er alltid minst én med på hytteturer.Ved siden av alle disse forpliktelsene, som allerede tar mer tid enn man har til rådighet, har hun hele veien tatt seg tid til å bidra til Nocebo. Hun har skrevet gode tekster i klassisk Nocebostil til de fleste numrene som har kommet de siste årene.
Derfor tildeles æresmedlemskap i MF Placebo til Marte Stine Einstad!

Pernille Horgmo Jæger

IMG_1168.jpg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Denne jenta har gjennom alle årene på medisin spredt masse glede og engasjement til de rundt seg, både i og utenfor frivillige verv. Hun har vært to år i Placebostyret som IT-sjef og nestleder, og en periode som Hr. Phrk. Blæsteschefen i MS Orch, i tillegg til å være fast og essensielt medlem av MS Orchs egen kjøkkenavdeling. Tidligere har hun vært aktiv som instruktør i TrAMS og som underviser i Pustepilotene (nå LRO) og utegående reporter for Nocebo. Bal Medicorum 2018 hadde ikke skjedd hadde det ikke vært for denne dama, og hun både dro komitéen igang og sørget for at det ble et heidundrende ball. Dette er en typisk ting bare hun kan få til, siden hun er et tvers igjennom godt menneske som har lyst opp mange medisinstudenters hverdag med sitt fantastiske smil, humør og pågangsmot. Derfor går æresmedlemskap i MF Placebo til Pernille Horgmo Jæger!

Dina Bærheim

IMG_1178.jpg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Denne dama er en positiv, entusiastisk og initiativrik dame som har vært engasjert på flere hold gjennom tida på Øya, blant annet som aktiv i både styret og som instruktør i TrAMS. I kull 13 har hun vært en stor pådriver for sosiale tilstelninger, og har vært både leder for insj-gruppa og i arrangementskomiteen for kullfester og julebord flere ganger, samt årboka som lages i forbindelse med avslutningen av studiet. Hun har rett og slett vært en veldig viktig del av det sosiale limet på kullet. Hun var med i jubileumskomiteen da MF Placebo feiret 40 år, og la ned en stor innsats både før og under jubileumsuka. Hun har i flere år vært fast inventar på immball og julebord, også for andre kull, som ansvarlig for lyd og lys, samt å ha vært lyd- og lysansvarlig for MedHum revyen 2014. Ikke nok med det, hun var også en av de første til å melde seg til ballkomiteen for Bal Medicorum 2018, året ingen trodde det skulle bli noe ball. Hun sier aldri nei og har et utømmelig lager av godt humør og ressurser som hun deler med alle oss andre medisinstudenter, og derfor fortjener Dina Bærheim æresmedlemskap i MF Placebo!

Long Tran

51387356_1154767924685231_48562345971988

Lest opp under utdeling av æresmedlemskap:

Denne personen er ikke en av de som roper høyest eller gjør mest ut av seg, men det betyr ikke at han ikke legger sjela si i det han gjør. Trenger du hjelp til noe? Låne bil? Tips til en kreativ gave? Et par ekstra hender? Denne karen stiller alltid opp! I løpet av studiet har han bidratt i styrene til flere av studentorganisasjonene på Øya, blant annet med to år i Placebostyret som hhv. IT-sjef og nestleder, ett år i MSO-styret som IT-sjef og ett år i styret i Signifikant. I tillegg til disse vervene har han vært med å arrangere Frampeik, den nasjonale konferansen for forskerlinjestudenter, da det var i Trondheim. Han er et godt eksempel på at man først og fremst er et styremedlem og at man ikke bare har ansvar for sine oppgaver, men hjelper til der det trengs. Han er en du vil ha med deg i kampen, en trofast og tålmodig støttespiller som gjør de rundt han bedre. Han har gitt så mye av seg selv for studentmiljøet på Øya, og vi mener han fortjener denne utmerkelsen. Æresmedlemskap i MF Placebo tildeles Long Tran

ÆRESMEDLEMMER 2018

Marianne Leirvik

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Det er ikke noe krav å ha vært med i Placebostyret for å få æresmedlemskap i MF Placebo, men det teller absolutt ikke negativt. Denne personen har ikke bare ett, men to år bak seg i styret som faddersjef og leder, og har dermed gjort studiehverdagen litt mindre grå for mange av sine medstudenter. Personen har også gjort en solid innsats i MedHum-revyen, der vedkommende har æren for å få tonedøve skuespillere til å synge rent, og for at folk rundt seg hadde det bra selv om det noen ganger er stressende å lage revy. Hun har også vært en bærebjelke i Bilyd i en årrekke, hvor hun blant annet har ledet øvinger når dirigenten har vært borte. Denne listen kunne vært mye lengre, men det viktigste er at hun sprer glede og tar vare på folk uansett hva hun gjør. 

MF Placebos æresmedlemsskap tildeles Marianne Leirvik.

Heidi Heitmann Viken

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glade, sa en gang en klok person. Den neste som får æresmedlemskap i MF Placebo, gjør dette bedre enn de aller fleste. Vedkommende har ikke bare et år i Placebostyret, men har også briljert som sprudlende bananflue og en tonedøv versjon av Marit Bjørgen i MedHum-revyen. Mange er også svært takknemlige for at nettopp hun var leder for jubileumskomiteen som lagde en storslått 40-årsfeiring for MF Placebo i 2016. Året før var hun også med og lagde Bal Medicorum, og i 2017 tilbydde hun seg å hjelpe til med å pynte nachlokalet. Hun er rett og slett en gledesspreder og arbeidsjern som få andre.

 

MF Placebos æresmedlemsskap tildeles Heidi Heitmann Viken

Torfinn Støve Madssen

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Det er ikke alltid de som stikker seg mest ut som står på hardest, og dette er sant for den neste som får æresmedlemsskap i MF Placebo. Vedkommende har alltid stått på for sine medstudenter, men personen har aldri gjort det for heder og æres skyld. Derfor fortjener han å bli gjort ære på i kveld. Personen har gitt fakultetsledelsen mye å bryne seg på gjennom sine mange år i studentdemokratiet. Denne innsatsen er viktig, og blir kanskje ikke verdsatt så mye som den burde. Men han er ikke bare en grå studentpolitiker, for han har stått på for Sit Sonus både som leder og gitarist. Hans vakre gitarspill har også roet eksamensnervene til nervøse medstudenter på pauserommet. Han stiller opp på alt, er inkluderende som få og fortjener utvilsomt Placebos æresmedlemsskap.

 

MF Placebos æresmedlemsskap tildeles Torfinn Støve Madssen

Ida Tylleskär

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskap:

Denne personen startet tidlig å engasjere seg etter å ha startet på medisinstudiet i 2011. Karrieren startet i Placebo, men videre gikk ferden til studentpolitikken og verv som arbeidslivsansvarlig i Nmf Trondheim, og etter hvert som arbeidslivsansvarlig for Nmf nasjonalt. Her har hun vært med å kjempet mange viktige seiere, blant annen for lønnsøkning til medisinstudenter med lisens, innføring av nasjonal turnusportal og organisering av studenter ved legestreiken i 2016. I tillegg til å være utrolig aktiv i studentpolitikken, har hun sammen med et par andre studenter også tatt initiativ og jobbet i seks år med å få på plass et sosiallokale for medisinstudentene. På CVen står også arbeid for TrAMS, KTR og Frempeik-konferansen 2014.

 

Æresmedlemsskap i MF Placebo tildeles Ida Tylleskär!

ÆRESMEDLEMMER 2017

Martin Syvertsen Mykland

Lest opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Denne personen er en helt unik person som vi alle har hatt mye glede av, enten vi vet det eller ei. Til tross for alt han har gjort og alle hans verv, er han nemlig ikke den personen som stikker seg mest fram, og nettopp dette gjør at han fortjener æresmedlemskapet enda mer. Helt fra første høst har han vært en engasjert og engasjerende student, i klassen og i studiemiljøet som helhet. Knapt noen andre kan måle seg med antall timer han har lagt ned på frivillig studentarbeid, han ble rett og slett født gira! Hans ettermæle vil være «kongen av blæst», nettopp fordi han med sine to år som Blæstesjef i MF Placebo og to år som Hr. Blæstechefen i MS Orch, samt blæstesjef i MedHum-revyen 2014, har revlusjonert blæstingen og oppnådd rekordstort oppmøte på arrangement etter arrangement! Han har også vært engasjert i TrAMS, Nocebo og ikke minst er han Eksamengiraffen Bjarte sin største fan. Hans brennende engasjement har vært til stor glede for hans medkullinger i kull 11 gjennom snart 6 år, og noe sier meg at han ikke kommer til å gi seg etter de går ut heller. Han er fast inventar på Studsalen, der han bidrar med tonnevis med kunnskap og erfaring, men ikke minst en åpenhet, humor og genuin interesse for å bli kjent med alle nye mennesker som kommer innom, noe som gjør det umulig å ikke bli glad i ham. Martin Syversen Mykland fortjener Placebos æresmedlemskap fordi han er inkluderende, flink og har lagt ned utallige timer til glede for sine medstudenter.

Silje Christine Nitteberg

Lest opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Silje Christine Nitteberg er en ildsjel som har gjort en uvurderlig innstats for flere av foreningene på medisinstudiet i Trondheim. Hun har vist enormt engasjement i alle hennes oppgaver som frivillig. Silje har tatt på seg store ansvarsoppgaver, og hennes positvitet og stå-på vilje har bidratt til å heve kvaliteten betraktelig i alt hun har vært med på.

Hun har et kunstnerisk talent innenfor dans og koreografi, som er i en klasse for seg selv. I MedHum-revyen har hun vært koreograf hele tre ganger, og det er en stor og vanskelig jobb som hun har utført plettfritt. Silje er en svært dyktig danser – sannsynligvis kunne hun levd av å danse på Den Norske Opera hvis hun ville – men hun er allikevel svært tålmodig når hun jobber med til tider ubrukelige skuespillere i speilsalen på MTFS. I tillegg har Silje jobbet og åndet for MSO gjennom hele studiet. Hun har styrt økonomien i styret, vært på mange oppdrag, og er en faglig sterk del av ressursgruppa. Hun gikk i bresjen for den første Klamydiadagen som MSO nå arrangerer to ganger i året. Hennes kunnskap og erfaringer har kommet MSO til nytte over mange år, og vil leve videre i form av blant annet undervisningsmateriell som hun har laget i tillegg til alt som har med klamydiadagen å gjøre. Hun har også vært et engasjert medlem av Bilyd i hennes seks år på medisin. Silje har lagt ned en svært stor innsats for sine medstudenter, og har gjort seg vel fortjent til MF Placebos æresmedlemskap.

Johannes Gihle Bruteig

Lest opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Denne personen beskrives av sine medstudenter som inkluderende, samvittighetsfull, samarbeidsvillig, glad, morsom og omtenksom. Vedkommende har engasjert seg i samtlige foreninger på Øya, deriblant sittet to perioder i Placebostyret, som spiller i Placebo FC, aktiv i MedHum-revyen, og etterhvert også som medlem i Foetus Ex Ore. Likevel er det kanskje et verv de fleste forbinder med denne personen her i dag, og som mange mener alene kvalifiserer til et æresmedlemsskap; nemlig vervet som regissør i årets MedHum-revy! Han dro i land den beste MedHum-revyen hittil, og den vi snakker om er selvfølgelig Johannes Gihle Bruteig!

Eirik Øksenvåg og Mattias Undlien

Lest opp ved utdeling av æresmedlemsskap:

Som dere ser er vi to stykker som skal dele ut det neste æresmedlemskapet. Det skyldes at enheten som skal motta det er for stor og fantastisk til å kunne motta æresmedlemskap fra kun en av oss. Denne enheten er en gang beskrevet som om man skulle blandet sammen kattehår og hundemat i en panne, og så får man på en eller annen måte en sykt god pizza. Studentmiljøet på øya hadde rett og slett ikke vært det samme uten denne symbiosen. Den har hatt et ekstremt engasjement gjennom seks år på medisinstudiet, hvorav blant annet fire år som redaktør i Nocebo og fem år i Foetusstyret kan nevnes. Deres engasjement, evne til å spre glede og til å vise omsorg for sine medstudenter skal godt gjøres å overgå. For mange av de yngre studentene på studiet har denne enheten vært som en slags far. Dette er gutta som har skrevet sangbøker, laget spontane små show over alt hvor de ferdes, arrangert turer, skrevet aviser, ledet kor, tatt vare på alle, og fyllt en merittliste som ville strukket seg fra denne scenen og ut av hotel scandic lerkendal. De er hele medisins knoll og tott! Vi snakker så klart om Mattias Undlien og Eirik Øksenvåg!

ÆRESMEDLEMMER 2016

Tobias Solli Iveland

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskapet:

«Den neste som har gjort seg fortjent til et æresmedlemsskap i MF Placebo er en som helt fra starten av har utmerket seg hva angår engasjement for miljøet på Øya. I løpet av sine snart syv år på medisinstudiet har han hatt minst ett verv til enhver tid, og her kan det nevnes i fleng. To år i Placebo-styret som hhv. IT-sjef og nestleder, to år i Signifikant-styret først som relasjonsansvarlig og så som leder. Han har vært Prosjektansvarlig i Nmf, og som ivrig MSO’er var han dessuten leder for hytteturkomiteen i 2010. Og som en siste innspurt i sitt frivillighetsmaraton har han i år vært med i jubileumskomiteen. Kort oppsummert er han med på det meste som skjer på medisin, både bak kulissene og som deltaker. I FC Placebo går han bare under navnet Sir Toby.

Vi snakker selvfølgelig om Tobias Solli Iveland.»

Eirik Nordengen

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskapet:

«Den neste kandidaten er som selve symbolet på frivillighet og engasjement. Hans bidrag til studiemiljøet ved medisin har vært og er fremdeles uvurderlig. Han har hatt sentrale roller i mange av studentorganisasjonene på Øya. Leder i MSO, placebostyremedlem, musiker i MEDHUM-revyen, kjært barn har mange navn. Men de fleste kjenner han som Hr. Phormanden. Han spilte en essensiell rolle i rescuciteringen av MS Orch, og leder dem fremdeles med en stødig hånd. Kandidaten er en fabelaktig kombinasjon av ja-menneske, gledesspreder og bidragsyter! Hans imøtekommenhet og ønske om å bli kjent med mennesker er beundringsverdig!


Det er en stor ære å tildele æresmedlemskap i MF Placebo til Eirik Nordengen»

Kari Mostad

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskapet:

«Denne damen har vært en engasjert student siden dag én, og har bidratt enormt til det sosiale miljøet både på sitt eget kull og på hele medisin. Hennes skriveglede eier få grenser, noe vi har fått glede av gjennom utallige artikler i Nocebo, hennes periode som sekretær i Placebostyret og ikke minst som tekstforfatter i revyen. Hun har et enormt engasjement for sitt eget kull, der hun har arrangert nesten samtlige julebord og andre sosiale sammenkomster.

Og sist men ikke minst! Hun har lagt ned sjelen sin i arbeidet med jubileumsuken som vi nå er så heldige å få være en del av. Denne jenta er sprudlende, utadvendt og blid, og møter alle med et smil og en positivitet som er lett å bli glad i.
 

Den vi snakker om er selvfølgelig Kari Mostad!»

Ole Håkon Kvelstad Hallem

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskapet:

«Veldig mange vil si at denne personen er et ekte musikalsk vidunder, som ved utallige anledninger har gledet og rørt oss alle. Personen har vært kapellmester i to MedHum-revyer, vært komponist på UKE-revyen, stilt opp på konserter for Foetus og Bilyd, og hadde hovedansvar for musikken under jubileumsukas Revykavalkade. Personen skal også ha en veldig stor del av æren for gjenopplivingen av MS Orch. I sin rolle som Hr. Cunstnerich har han faktisk klart det kunststykket å få MS Orch til å høres bra ut!

Det er en ære og glede for meg å få dele ut Æresmedlemsskap i MF Placebo til den lune og kjære nordtrønderen: OLE HÅKON KVELSTAD HALLEM!»

Bjørn Gardsjord Lio

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskapet:

«Du kan prøve å få et dårlig inntrykk av han her, men du kommer til å slite. En mer inkluderende person skal man lete LENGE etter. Han har vært leder i MF Placebo i to overlappende perioder, januar 2012-januar 2014.

I denne perioden skal MF Placebo ha fått ett mer jovialt og folkelig preg, særlig blæstene, noe denne personen kan takkes for. Personen er en dreven MSOer og har sittet i MSO-styret, er økonomiansvarlig i JubKom og ble i høst med i Foetus Ex Ore.

Kandidaten har bidratt enormt på studiets sosiale front, og det er derfor det er vår store ære og glede å presentere: Tidligere leder i placebo, og Erkemeconium: BJØRN GARDSJORD LIO!

Magnus Grinna Normann

Lest opp ved utdeling av æresmedlemskapet:

«Den neste kandidaten har engasjert seg i det meste innen studentmiljøet på Øya. Allerede førsteåret deltok denne personen i terrorgruppen under badekarpadlingen, og fikk vervet som faddersjef i Placebostyret. Et verv han ble godt mottatt i av sine fadderbarn.

Senere ble vedkommende også tatt opp i både Foetus Ex Ore og MSO, og deltok som skuespiller og kosesjef i MedHum-revyen. Han vært aktiv i Placebo FC og MTG, som KTR, deltatt som markør og instruktør på flere TrAMS-kurs, og i tillegg gjorde han seg bemerket som en uoffisiell James Bond under MedHum-revyen 2012.

 

Det er derfor med glede vi tildeler MF Placebos Æresemedlemsskap til Magnus Grinna Normann!»

ÆRESMEDLEMMER 2015

Marie Viel Møllersen

"En Trondheimstudent kan være så mangt. Det samme gjelder for medisinstudentene. Det som derimot skiller medisinstudenter fra alle andre, er deres engasjement i studentorganisasjoner - organisasjoner i flertall.

Vår nominerte til æresmedlemskap i MF Placebo er ekstremvarianten av en medisinstudent. Man kommer ikke unna å nevne denne personens aktive arbeid for de ulike medisinerorganisasjonene. En kort CV vil kunne skrives slik:

 

  • Toåring styremedlem i MF Placebo

  • Blæstsjef, 2010

  • Leder, 2011

  • Aktiv, viderekommen instruktør i Medisinernes Seksualopplysning, MSO

  • Sekretær og aktiv instruktør i Trondheim Akuttmedisinske Studentforening, TrAMS

  • Granskende skribent for det prisbelønte tidsskriftet Nocebo

  • Flere ganger tekstforfatter i medisinerrevyen

  • Fått inn ”Åre-tur” i DMFs timeplan

 

NB: det skal nevnes at denne CVen er mangelfull, det burde nok stått mye mer.

Videre er den nominerte et forbilde hva engasjement gjelder, med en genuin interesse for at alle medisinstudenter skal trives og føle seg inkludert.

I tillegg til å kjenne minst 30 personer på hvert kull, av hvert kjønn, har hun spredd glede, og fått medstudenter til å smile, i en årrekke. Hun blir beskrevet som primus motor for klassemiljøet av sitt eget kull, og har i sine snart seks år som medisinstudent, vært med på å bygge broer mellom alle de ulike kullene.

Ja, en medisinstudent kan være så mangt. Vi har en fantastisk samling her i Trondheim. En blomstereng av forskjellige personligheter, med alle slags interesser, i alle slags fasonger og med alle slags særpreg. Det vi alle har til felles er at vi er, ja, medisinstudenter, men også: vi kjenner Marie Viel Møllersen."

Marius Tufte

"Det første man tenker med Marius er at han virkelig har et hjerte av gull. Han møter alle med et bredt smil og er genuint interessert i å høre på hva du har å si. Samtidig er han bestemt og klar over hva han ønsker å få til. Og ikke minst er han engasjert som få. Ikke bare i form av verv, men har også en brennende lidenskap for studentenes ve og vel. For å nevne noe, har han vært ivrig medlem av Studentrådet, i TrAMS og som STi-representant, samt at han har et stort engasjement for studsalen. Han er til nå den eneste som har fått ryddelisten på studsalen til å fungere, kanskje mest fordi han ryddet så mye selv. Han drev studentforeningssalen slik ingen senere har klart, han sørget for velfungerende samarbeid mellom studentorganisasjonene og han kan alltid kontaktes om man trenger hjelp eller har et spørsmål man trenger svar på.
 

Men det som skiller denne nominerte fra mange andre, er måten han engasjerer seg på. Hverken eldre studenter eller fakultetet kan stoppe den nominerte når han kjemper for studentenes rett og beste. Den nominerte har gjort en uvurderlig innsats for studentmiljøet på medisin og hjelper der det trengs, uansett om det bare gjelder en forvirret student eller en organisasjon i nød. Og alt dette gjør han med en ro og varme som få kan matche."

Johanne Marie Iversen

"Den er mange som har langt merke til Johanne Marie Iversens engasjement, både blant medisinstudentene, men også utad, for å tale medisinstudentenes sak. Også denne studenten har vært engasjert både i form av verv og av publikasjoner og artikler. Det er få eller ingen som kan matche hennes pågangsmot og evne til å få ting gjort.


Den nominerte har blant annet vært i Kursukekomiteen, da kursuka fortsatt eksisterte. Hun har vært i SL over to år, blant annet som sekretær og ikke minst en myndig, men allikevel svært rettferdig leder. Mange husker henne nok også som FTR, hvor hun fungerte som studentenes talerør til fakultetet på en strålende måte.


Hennes politiske og faglige engasjement kunne vært nok for å motta denne hyllesten, men det stopper ikke der. Hun er også en svært dyktig sanger, noe hennes medsangerinner i Bilyd har hatt stor glede av. Ja, i Bilyd har hun attpåtil sittet to år i styret. I tllegg til disse vervene har den nominerte hatt et verv i de fleste av organisasjonene her på medisin.


Det skal også nevnes at hun etter en heftig valgkampanje ble valgt inn som studentrepresentant til styret for NTNU. Med andre ord er det svært lite denne dama ikke har gjort når det gjelder studentengasjement og et ønske om å gjøre sine medstudenters hverdag bedre. Hun har gjort en stor jobb for å representere medisinstudenter i Trondheim utad, også ved å skrive artikler i blant annet Tidsskriften, Dagens medisin og Æsculap. Hun tar alltid ordet for studentene i debatter, og bidratt mye sosialt og i forelesninger."

ÆRESMEDLEMMER 2014

Andreas Aass Engstrøm

”Siden dag én, i dette tilfelle en augustdag i 2009, har Andreas engasjert seg mye i både mange studentorganisasjoner og i det sosiale og faglige studentlivet generelt her på Øya. Andreas har tatt initiativ i mange sammenhenger og alltid gjort det med stor innsatsvilje. Det finnes vel ingen formelle tall, men han er nok en av dem som har vært med på å engasjere flest medisinstudenter de siste åra. Siden første året på medisin har han vært aktiv i MSO og Foetus ex ore, og har sittet i henholdsvis ett og tre år i disse styrene. Han satt i styret i MF Placebo i 2010 og var Faddersjef for fadderuka til kull-10. I 2010/11 var han instruktør for sin første MedHum-revy – Bar Noir. Siden da har han tilført mye kunnskap, iver og kvalitet i revymiljøet på medisin, og er nå i gang som kunstnerisk ansvarlig for sin tredje MedHum-revy.

Andreas har også bidratt mye utover studentorganisasjonene. Han har revidert PBL-oppgaver, vært kulltillitsvalgt for kull-09, engasjert seg i forbedring av eksamensaviklingen ovenfor fakultet og vært med på å arrangere julebord for kullet – for å nevne noe. Engasjementet her på medisin har han hatt i tillegg til aktiviteter i andre leire. Sist som skuespiller på scena i Storsalen, der han sammen med flere medisinstudenter var med på å gjøre Jubalong til en av de bedre UKErevyene som noen gang har vært.

Oppsummert kan man vel si at engasjement vekkes ganske ofte i denne karen, og når det skjer så kommer det alltid noe ut av det. Han kan være både sta og litt egen, men å stå på for sine idéer og meninger hører med når så stor innsats skal legges ned. Og summen er altså en medisinstudent som gjennom fem år har skapt mye engasjement og glede for sine medstudenter."

Lars Magnus Aker

”Den neste vi har lyst til å utnevne til æresmedlem er en person som alltid er blid, inkluderende og snill mot alle. Han blir også beskrevet som vimsete, og til tider irriterende positivt innstilt til ting. Spesielt når det kommer til dårlig vær, kart og bratte, glatte fjellskrenter. Med nevnte positivitet har han dratt med seg mange titalls studenter ut på tur, både i bymarka, på tur med MTG (som han for øvrig var med å stifte) og med camp på Vinjerock. Under halvåret på utplassering i Sunnmørsalpene fikk han med seg selv de lateste turnuslegene på topptur. Trolig vil nok også mange av studentene her i Palmehaven kunne takke han for mange fine opplevelser. Han har på denne måten/med dette vært med på å skape et fellesskap på tvers av kullene, samt sørge for at medisinstudenter skal få fine turer sammen i mange år fremover.


Flere av dere vil også kjenne han som ”Årets trønder”, den ærefulle tittelen han fikk under fjorårets Låvefest. Dette basert på en fantastisk innsats med bartegroing og oppkledning, for ikke å snakke om en årelang tradisjon med å arrangere Låvefest-vors for kullet sitt. Videre har personen gjort et nevneverdig bidrag for Medisinernes Seksualopplysning. Som underviser, leder, medlem av ressursgruppa og fast medbringer av akevitt på julebord har han skapt engasjement blant nye og gamle i MSO."

Michel Gulati

”Videre ønsker vi å utnevne en medisinstudent (som har blitt) beskrevet som den man ringer dersom noe må fikses eller noe går galt. Vedkommende er en smørblid og særdeles imøtekommende kar, som man stadig kan observere swingende på dansegulvet. Av og til i indisk folkedrakt. Hans engasjement har satt sitt preg på flere studentforeninger på Øya, blant annet gjennom toårig engasjement i Placebo og en sentral rolle i Nocebo over flere år. Dersom du noen gang har humret godt når du har lest Nocebo sine oppdateringer på facebook, har du denne personen å takke!


Også i klassemiljøet har denne personen markert seg, og vært en god bidragsyter, blant annet gjennom arbeidet med å lage kull-bok. Han var med på å starte Placebo FK, senere FC, som relativt fersk medisinstudent, og har siden vært blant de mest dedikerte medlemmene. Dette vises tydelig når han selv på utplassering følger opp laget og vil vite hvordan det går underveis i ligaen. Han har også vært trener for både jentelaget og guttelaget til Placebo, samt fast staffe-sparker på kamp."

Jonas Woll Jørandli

”Den neste personen vi ønsker å utnevne er en av dem som har lagt ned en ekstra stor innsats for Trondheims nye medisinstudenter gjennom arbeid som faddersjef i MF Placebo. Han har også ledet en fotballelskende, balstyrig guttegjeng som trener av Placebo FC sitt guttelag. Han tiltales ”Sir” i det nevnte miljøet, og betraktes som en trofast tjener som, med sitt rolige lynne, er svært godt likt.

Vedkommende har med sin gylne røst, og brede dialekt, vært en stor entertainer for mange av sine medstudenter. Han har også vært i front for å holde bandmiljøet på medisin i gang ved å oppfordre yngre studenter til å starte opp egne band."

Trond Nordseth

”Kriteriet for å få denne utnevnelsen er blant annet engasjement over tid, som kommer mange medisinstudenter til gode. Vi er så heldige at vi har en i salen i dag som virkelig er en personifisering av engasjement over tid.

Personen startet sin karriere i Placebostyret som rykende fersk student, og derfra har det bare gått én vei. Vedkommende har nå fullført sin spesialistutdannelse, men likevel har han fortsatt en stor rolle i studentmiljøet på Øya. Blant annet som styremedlem og særdeles delaktig i TrAMS bidrar han til å muliggjøre det arbeidet TrAMS gjør i dag og dermed til øke den enkelte medisinstudents kunnskap om akuttmedisin. Videre underholder han både medisinstudenter og andre Trondheimsbeboere (og ikke minst de som bor i Reykjavik?) gjennom sin rolle i medisinstudentenes mannskor Foetus ex Ore, hvor han har vært engasjert både som lege og student."

bottom of page