SIGNIFIKANT

Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Foreningen ble stiftet  5. juli 2007. Det er ca. 60 studenter som studerer ved Forskerlinjen ved NTNU. Forskerlinjen er en egen linje under Profesjonsstudiet i medisin med 7 års varighet, hvor man oppnår tilnærmet en halv PhD ved fullført medisinstudium. Hensikten med linjen er å øke rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Formålet til linjeforeningen på forskerlinjen er å skape en faglig og sosial arena for studenter med interesse for forskning i Trondheim. For mer info se http://signifikant.no