top of page

SIGNIFIKANT

Signifikant ble stiftet 5. juli 2007, og er en egen linjeforening for medisinstudenter tatt opp ved forskerlinjen for medisin ved NTNU i Trondheim.


Forskerlinjen er en egen linje underordnet profesjonsstudiet i medisin, som forlenger studietiden med ett år (totalt 7 år) og dermed gir muligheten til å drive eget forskningsarbeid allerede som student. Dette arbeidet skal til slutt tilsvare en halv Ph.d.-grad, som kan fullføres etter endt medisinstudium. Medisinstudenter ved NTNU kan søke opptak til Forskerlinjen i løpet av 2. eller 3. studieår, og medlemskap i Signifikant får man automatisk ved opptak. Det er til enhver tid ca. 60 studenter på forskerlinjen i medisin.


Forskerlinjens visjon er å tidlig sikre medisineres interesse og deltagelse i medisinsk forskning.

Signifikants oppgave er å skape en faglig arena for studenter med interesse for medisinsk forsking, og være et samlende element for studentene tatt opp ved forskerlinjen.


Besøk nettsiden vår på: signifikant.no

bottom of page