PLACEBO FOTBALL CLUB - JENTER

Høsten 2011 fikk Placebo FC etablert et eget jentelag for å etterstrebe et mye etterlengtet tilbud. Jentene spiller syver i en ren studentliga og trener en gang i uka. Jentelaget er opptatt av at det skal være like mye fokus på det sosiale som det sportslige. Alle er velkomne på trening!

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Medisinerforeningen Placebo

Medisinsk-teknisk forskningssenter, NTNU

Olav Kyrres gate 9

7030 Trondheim

E-post: placebo@list.stud.ntnu.no

www.mfplacebo.no

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com