top of page

PLACEBO FOTBALL CLUB - JENTER

Høsten 2011 fikk Placebo FC etablert et eget jentelag for å etterstrebe et mye etterlengtet tilbud. Jentene spiller syver i en ren studentliga og trener en gang i uka. Jentelaget er opptatt av at det skal være like mye fokus på det sosiale som det sportslige. Alle er velkomne på trening!

bottom of page