LEGESTUDENTENES RUSOPPLYSNING

Legestudentenes rusopplysning, LRO, er en frivillig studentorganisasjon drevet av medisinstudenter ved NTNU. Vårt formål er å spre kunnskap om rus og tobakk, hovedsakelig til ungdom, men også til andre som måtte ønske det. Vi håper at dette kan bidra til at flere får god og nyttig opplysning om helsevirkningene av slike stoffer, og med dette gi best mulig utgangspunkt for å ta selvstendige valg.   Opplysningen vår består av at vi enten drar ut til skoler og gjennomfører vårt opplegg, eller at klassene kommer til oss her på St. Olavs. I begge tilfeller så består opplegget av at mindre grupper rullerer mellom poster med ulikt innhold, hver holdt av en opplyser. Vi er opptatt av å gjøre postene så interaktive som mulig, og vi ønsker å stimulere til at elevene skal være aktive deltagere.  

 

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: www.lrotrondheim.wordpress.com.

Vi kan også tipse om å følge oss på instagram og like siden vår på facebook, så er du sikret å alltid få med deg siste nytt fra oss!