top of page

KRISTNE MEDISINSTUDENTER

I løpet av medisinstudiet vil vi alle komme opp i situasjoner hvor man blir testet på sine verdier og holdninger. Krims er en studentforening for studenter som ønsker gode og reflekterte diskusjoner rundt aktuelle etiske problemstillinger i tillegg til koselige sosialkvelder i godt lag! Vi har arrangement cirka én gang per måned hvor vi samler studenter fra alle årskull på medisin. Foreningen baserer seg på kristne verdier og tro, men er åpen for alle som er interesserte.

bottom of page