DRIV NTNU er en studentorganisasjon og innovasjonsarena lokalisert ved campus Øya. DRIV som organisasjon har som mål å fremme helseinnovasjon, og innovasjonslaben er ment som et sted til å jobbe, dele ideer, bruke utstyr og finne inspirasjon. DRIV arrangerer hackathons, relevante kurs og foredrag med helseinnovatører. Vi ønsker både å vise hva som foregår i det lokale innovasjonsmiljøet, vekke interessen for entreprenørskap, og gi studenter muligheten til å samarbeide på tvers av campus. Samtidig ønsker vi å fungere som et bindeledd mellom studenter og helsesektoren, hvor vi kan hjelpe med å knytte kontakter eller finne prosjekter.

 

Følg med på Facebook (https://www.facebook.com/drivntnu) for oppdateringer om kommende arrangement!

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Medisinerforeningen Placebo

Medisinsk-teknisk forskningssenter, NTNU

Olav Kyrres gate 9

7030 Trondheim

E-post: placebo@list.stud.ntnu.no

www.mfplacebo.no

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com