top of page

DRIV NTNU er en studentorganisasjon og innovasjonsarena lokalisert ved campus Øya. DRIV som organisasjon har som mål å fremme helseinnovasjon, og innovasjonslaben er ment som et sted til å jobbe, dele ideer, bruke utstyr og finne inspirasjon. DRIV arrangerer hackathons, relevante kurs og foredrag med helseinnovatører. Vi ønsker både å vise hva som foregår i det lokale innovasjonsmiljøet, vekke interessen for entreprenørskap, og gi studenter muligheten til å samarbeide på tvers av campus. Samtidig ønsker vi å fungere som et bindeledd mellom studenter og helsesektoren, hvor vi kan hjelpe med å knytte kontakter eller finne prosjekter.

 

Følg med på Facebook (https://www.facebook.com/drivntnu) for oppdateringer om kommende arrangement!

bottom of page